अर्को देशबाट प्रमुख संग Kaspersky सक्षम (क्षेत्र)

यो समस्या हटाउन सम्भाव्य समाधान छ “सक्रियता कोड यस क्षेत्रका लागि अमान्य छ”, पछि केही कुञ्जीहरू केवल केहि क्षेत्रका प्रयोग गर्न सकिन्छ कि एक प्रतिबन्ध छ (देशहरूमा).

पढाइ जारी राख्न