Башка өлкөдөн келген ачкычы менен Kaspersky иштетилүүдө (регион)

Бул маселени чечүү үчүн мүмкүн болгон чечим “Жандандыруу коду бул аймак үчүн жараксыз”, белгилүү баскычтары кээ бир аймактарда гана колдонулушу мүмкүн деген чектөө жок, анткени (өлкөлөр).

окууну улантуу