Ενεργοποίηση Kaspersky με κλειδί από άλλη χώρα (περιοχή)

Αυτή είναι μια πιθανή λύση για να επιλύσετε το πρόβλημα της “Ο κωδικός ενεργοποίησης δεν είναι έγκυρος για αυτήν την περιοχή”, Δεδομένου ότι υπάρχει περιορισμός ότι ορισμένα κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από ορισμένες περιοχές (Χώρες).

Συνέχεια ανάγνωσης