โฮสติ้งไฟล์กับ PI และกล้วย OwnCloud [เสร็จสมบูรณ์]

สร้างไฟล์โฮสติ้งของคุณเอง (ระบบคลาวด์) ใช้กล้วย PI (ฮาร์ดแวร์) และ OwnCloud (ซอฟต์แวร์).

อ่านต่อ