क्लाउड केरा पी र OwnCloud संग होस्टिंग फाइलहरू [पूर्ण]

तपाईंको आफ्नै होस्टिंग क्लाउड फाइल सिर्जना (बादल) केरा पी प्रयोग (हार्डवेयर) र OwnCloud (सफ्टवेयर).

पढाइ जारी राख्न