ငှက်ပျောသီး PI နှင့် OwnCloud နှင့်အတူ Cloud ကို hosting ဖိုင်တွေ [ပြည့်သော]

သင့်ကိုယ်ပိုင် hosting သည်မိုဃ်းတိမ်ဖိုင် Creating (မိုဃ်းတိမ်ကို) PI သုံးပြီးငှက်ပျော (ဟာ့ဒ်ဝဲ) နှင့် OwnCloud (ဆော့ဖျဝဲ).

ဖတ်နေ Continue