Бүтээгдэхүүн аас үнэ төлбөргүй тээвэр Woocommerce

Энд нэг буюу хэд хэдэн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт хэрхэн зааж өгөх юм Woocommerce, бусад хүргэх сонголтыг нуугдаж / Хүргэлт.

үргэлжлүүлэн уншаад