ເປີດ Word ທີ່ມີຕໍາແຫນ່ງການບັນທືກສຸດທ້າຍຂອງຕົວກະພິບ

ປາຍນີ້ແມ່ນສໍາລັບທ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເອກະສານ Word ຍາວແລະ, ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ບັນທືກແລະປິດ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຕົວກະພິບກັບຄືນໄປບ່ອນຕໍາແຫນ່ງສຸດທ້າຍໃນເວລາທີ່ເປີດມັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.

ສືບຕໍ່ການອ່ານ