កម្មវិធី PHP: ដំណើរការស្គ្រីបនៅពេលផ្ទុករូបភាពដែលបានបង្កប់នៅក្នុងអ៊ីមែល

ព័ត៌មានជំនួយនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងប្រសិនបើអ៊ីមែលដែលអ្នកបានផ្ញើត្រូវបានអាន. ក្នុងករណីនេះ, យើងបញ្ចូលរូបភាពទៅក្នុងសារអ៊ីមែល, នៅពេលដែលវាត្រូវបានបើក, នឹងបាញ់ស្គ្រីបលើម៉ាស៊ីនមេពីចម្ងាយ & ។ ;.

អានបន្ត