Moodle – भिडियो लोड छैन

पछि “एक गतिविधि वा सुविधा थप्न” कुनै Moodle, यदि एउटा भिडियो FLV भिडियो, यो हेर्न बस सम्भव थिएन, यदि flowplayer मिडिया पढ्न सकेन रूपमा.

पढाइ जारी राख्न