Moodle – Video жүктөлгөн эмес,

кийин “бир ишти же мүмкүнчүлүктү кошуу” жок Moodle, Керебетке FLV Video болсо,, Аны жөн гана көрүү мүмкүн эмес болчу, учууну ЖМКларды окуй алган жок болсо,.

окууну улантуу