בניית טבלאות HTML עם “ויזואליזציה של גוגל API”

מה דעתך על הצגת הנתונים שלך ייערכו ויזואלית יפה, ועדיין להיות מסוגל למיין, לעמודים, הכל נבנה באופן דינמי, מבלי לכתוב אף “טבלת HTML”?

המשך קריאה