Lập trình PHP cho điện thoại di động và máy tính bảng với JQuery Mobile

Hãy tưởng tượng bạn sử dụng PHP để phát triển ứng dụng của bạn để chạy trên các thiết bị di động. Với JQuery điện thoại di động bạn tạo giao diện tương tác với các máy chủ web qua Ajax.

Tiếp tục đọc