پروژه “پی اچ پی برای آندروید” (PFA)

پی اچ پی برای آندروید پروژه است “منبع باز” شما می خواهید به توسعه پی اچ پی در اندیشه نه تنها امکان را, اما نیز امکان پذیر است با ارائه ابزار و اسناد.

ادامه مطلب

PHP: چگونه با مرتب سازی آرایه عددی درستی?

یاد بگیرید چگونه برای مرتب سازی یک آرایه از رشته ها شامل حروف و اعداد به طور همزمان. این مرتب سازی آرایه عددی است, حفظ شاخص, اما اگر شما کار درست را انجام نمی, نتیجه این پیش بینی ممکن است.

ادامه مطلب