ເຮັດໃຫ້ textarea ການຈັດພິມ (WYSIWYG | CKEditor)

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໄວທ່ານປະ CKEditor ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເວັບໄຊຕ໌ຂອງພວກເຂົາໃນພຽງແຕ່ສາມຂັ້ນຕອນ.

ສືບຕໍ່ການອ່ານ

Falha no botãoconnect with facebookdo plugin SFC

ໄດ້ “Simple Facebook Connect” (SFC) é um plugin que permite o usuário fazer login no WordPress com sua conta Facebook, dentre outras coisas. Mas pode acontecer do botãoconnect with facebooknão funcionar. Saiba como resolver e traduzir.

ສືບຕໍ່ການອ່ານ