Εκτύπωση συγκεκριμένης περιοχής τοποθεσίας με CSS

Έχετε ήδη έπρεπε να εκτυπώσετε μόνο μία συγκεκριμένη περιοχή της τοποθεσίας? Έτσι, Τρόπος οριοθέτησης αυτής της περιοχής εκτύπωσης? CSS είναι η λύση!

Συνέχεια ανάγνωσης

Falha no botãoconnect with facebookdo plugin SFC

OSimple Facebook Connect” (SFC) é um plugin que permite o usuário fazer login no WordPress com sua conta Facebook, dentre outras coisas. Mas pode acontecer do botãoconnect with facebooknão funcionar. Saiba como resolver e traduzir.

Συνέχεια ανάγνωσης