विन्डोज स्थापना 7 को छडी मा नेटबुक

यो विन्डो स्थापना गर्न कसरी एक व्यावहारिक टिप छ 7 एक USB / फ्लैश ड्राइव तपाईंको Netbook मा, तपाईं सीडी-रोम ड्राइभमा छ बेला धेरै उपयोगी. आवेदन माइक्रोसफ्ट आफ्नै प्रयोग गरिन्छ: यो नि: शुल्क र काम छ!

पढाइ जारी राख्न