ដំឡើងវីនដូ 7 នៅលើណេតធែលតាមរយៈប៉ោល

នេះគឺជាការណែនាំជាក់ស្តែងអំពីវិធីតំឡើងវីនដូ 7 នៅលើ Netbook របស់អ្នកពីបន្ទះយូអេសប៊ី / យូអេសប៊ី, មានប្រយោជន៍ណាស់នៅពេលដែលអ្នកមិនមានដ្រាយស៊ីឌីរ៉ូម. កម្មវិធីដែលបានប្រើគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ផ្ទាល់: វាឥតគិតថ្លៃហើយវាដំណើរការ!

អានបន្ត