WampServer – कृपया PHP 5.3 ई Firebird 2.5 [निराकरण]

कृपया PHP कनेक्शन स्थापित समस्या 5.3 ई Firebird, utilizando ओ किंवा WampServer XAMPP? हे पोस्ट मदत करू शकता Tavez. पहा!

वाचन सुरू ठेवा