Issue н жорум ° 2

[жылдын июнунан тартып, 2010 – компьютер техник] бир C1 өзгөчө ыкмасын ишке ашыруу көрөлү М1 жана эки классчалары бар: C2 электрондук C3. Бул жагдайда, объект, С2 жана С3 жүрүм-туруму…

окууну улантуу