ດໍາເນີນການ script .bat ໃນຄວາມເປັນມາຂອງ [ການແກ້ໄຂ]

ມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການບາງເຄື່ອງ Windows ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ່ນ script .bat ໃນຄວາມເປັນມາ (ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການຜູ້ໃຊ້). ຖ້າຫາກວ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງ, ສືບຕໍ່ເດີນຫນ້າ!

ສືບຕໍ່ການອ່ານ