Пресс-F1 улантуу [чечилет]

Сиздин компьютер дисплей Кабардын түрүнө карата талап, анда “Пресс-F1 улантуу” берилген деп программага жүктөйт, Бул постко чыгып текшерүү.

окууну улантуу

арткы .bat скрипт чуркап [чечилет]

Күн мурун мен тармак боюнча кээ бир Windows машиналар тек бир .bat жазма чуркап керек (Колдонуучу байкатпастан). Болсо, бул эмнеге муктаж болуп саналат, барып, алдыда!

окууну улантуу