ចុច F1 បន្ត [ដោះស្រាយ]

ប្រសិនបើការបង្ហាញកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទទូចលើប្រភេទសារ “ចុច F1 បន្ត” បានផ្ដល់ឱ្យថាការផ្តួចផ្តើ, confira គឺភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍.

អានបន្ត

រត់ស្គ្រីប .bat ក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយ [ដោះស្រាយ]

ថ្ងៃមុនខ្ញុំត្រូវការម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows មួយចំនួននៅលើបណ្តាញរបស់ខ្ញុំ rodassem ស្គ្រីប .bat នៅក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយ (ដោយគ្មានការជូនដំណឹងអ្នកប្រើ). ប្រសិនបើនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ, ទៅពេលខាងមុខ!

អានបន្ត