तपाईंको HD इन्टरनेटमा FTP मार्फत उपलब्ध बनाउनुहोस्

एक FTP सर्वर को माध्यम से आप देख सकते हैं, तपाईंको हार्ड ड्राइवमा डाइरेक्टरीहरू र फाइलहरू थप्नुहोस् वा मेटाउनुहोस्, कुनै पनि कम्प्युटरबाट इन्टरनेटमा जडित.

पढाइ जारी राख्न