ເຮັດໃຫ້ HD ຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດໂດຍຜ່ານ FTP ໄດ້

ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ FTP ທ່ານສາມາດເບິ່ງ, ເພີ່ມຫຼືລົບລາຍການແລະໄຟລ໌ໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການຂັບແຂງຂອງທ່ານ, ຈາກຄອມພິວເຕີເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ.

ສືບຕໍ່ການອ່ານ