Κάνει HD σας διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω FTP

Μέσω ενός διακομιστή FTP μπορείτε να δείτε, προσθέσετε ή να διαγράψετε καταλόγους και αρχεία που υπάρχουν στο HD σας, από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Συνέχεια ανάγνωσης