USB уред не е препознат – печатач [решен]

Вреди рекорд! Ова го велам затоа што денес две HP Мултифункционални печатачи се имаат истиот проблем: “USB уред не е препознат“. јасно, на решение ви се најде тука!

продолжи со читање