کپچا – تمایز بین انسان و کامپیوتر در وب

برنامه نویسی PHP: یک نوع معمول از CAPTCHA نیاز به کاربر برای شناسایی حروف تصویر تحریف شده. به عنوان کامپیوتر تمایل به حل و فصل, کاربر به راه حل صحیح انسان فرض شده است.

ادامه مطلب